Çözümlerimiz

Seri imalatta kalite muayenesi, kusurlu parça öğrenme ve sınıflandırma, kestirimci bakım ve kestirimci kalite gibi uygulamalar yaygın olarak geliştirdiğimiz proje başlıkları olup aşağıda bazı örnek çalışmalarımız detayları ile paylaşılmıştır.