Teknoloji

Çalışmalarımız ‘Yapay Görme’, ‘Yapay Zekâ’ ve ‘Nesnelerin İnterneti’ olmak üzere üç temel disipline dayanmakta ve bu disiplinler çoğu kez projelerimizde bir arada uygulanmaktadırlar.

Makine Görme

Seri imalatta kalite kontrol başta olmak üzere çeşitli endüstriyel problemlerin çözümüne yönelik yapay görme sistem tasarımı, optik konfigürasyon, yazılım geliştirme, kalibrasyon, devreye alma ve bakım uygulamaları gerçekleştirmekteyiz.

Yapay Zekâ

Veri setlerini derin öğrenme ya da makine öğrenme teknikleri ile eğitip, proje hedefi doğrultusunda, tanıyıcı, sınıflandırıcı, üretken, kestirimci özelliklerde çeşitli yapay zekâ uygulamaları geliştirmekteyiz.

Nesnelerin İnterneti

Çok kaynaklı veriyi internet bağlantısı ile bulut ortamına aktararak ve burada yapay zekâ motorları ile işleyerek geleceğe dönük canlı kestirimci bakım ve kestirimci kalite çıktıları elde etmekteyiz.